List name Post address Description
Bia_all bia_all@lista.pti.org.pl Wiadomości Białostockiego Oddziału PTI
Bia_zo bia_zo@lista.pti.org.pl Wiadomości Zarządu Białostockiego Oddziału PTI
Delegaci2017mazowsze delegaci2017mazowsze@lista.pti.org.pl Lista delegatów Oddziału Mazowieckiego wybranych na XII Zjazd PTI i delegatów honorowych Oddziału
Elka elka@lista.pti.org.pl Lista dyskusyjna członków PTI
E-zdrowie e-zdrowie@lista.pti.org.pl Lista dyskusyjna sekcji "e-Zdrowie i życie bez barier"
E-zdrowie_zarzad e-zdrowie_zarzad@lista.pti.org.pl Lista dyskusyjna Zarządu sekcji "e-zdrowie-życie bez barier"
Gkr gkr@lista.pti.org.pl Lista dyskusyjna członków GKR PTI
Katowice katowice@lista.pti.org.pl Lista dyskusyjna członków Oddziału Górnośląskiego PTI
Kdsg kdsg@lista.pti.org.pl Lista Komisji ds. Grantów ZG PTI
Klio klio@lista.pti.org.pl Lista dyskusyjna sekcji historycznej PTI
Results per page: