Summary


Lista dyskusyjna sekcji "e-Zdrowie i życie bez barier"

Tematyka listy obejmuje wykorzystanie technologii informatycznych dla poprawy jakości życia każdego człowieka we wszystkich sferach życia społecznego, w szczególności osób niepełnosprawnych, starszych i innych osób z problemami zdrowotnymi, jak i z ograniczonym dostępem do edukacji, rehabilitacji, rynku pracy itd.

To contact the list owners, use the following email address: e-zdrowie-owner@lista.pti.org.pl

You have to login to visit the archives of this list.


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please log in first. If you have not previously logged in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Log In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.