List name Post address Description
Polio-czlonkowie polio-czlonkowie@lista.pti.org.pl Lista dyskusyjna członków Polskiego Stowarzyszenia POLIO+
Polio-zarzad polio-zarzad@lista.pti.org.pl Lista dyskusyjna Zarządu Polskiego Stowarzyszenia POLIO+
Posterus posterus@lista.pti.org.pl Lista dyskusyjna Sekcji Przyszłości IT
Prezydium-zg prezydium-zg@lista.pti.org.pl Lista dyskusyjna członków prezydium ZG PTI (+ DG)
Pti-edu pti-edu@lista.pti.org.pl Sekcja PTI ds. Edukacji
Pti-iwz pti-iwz@lista.pti.org.pl Sekcja Informatyki w Zarządzaniu PTI
Pti_omaz_lista_informacyjna pti_omaz_lista_informacyjna@lista.pti.org.pl Lista Informacyjna Odziału Mazowieckiego PTI
Pti-rodo pti-rodo@lista.pti.org.pl Sekcja Informatyki w Zarządzaniu PTI
Rn rn@lista.pti.org.pl Rada Naukowa PTI
Sad-pti sad-pti@lista.pti.org.pl Lista dyskusyjna członków Sekcji Analizy Danych PTI
Results per page: