Summary


Lista Informacyjna Odziału Mazowieckiego PTI

Lista mailingowa stworzona przez Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Celem listy jest wymiana informacji o tym "co w trawie piszczy" w ICT na Mazowszu (w tym w Warszawie). Posty nie zwiazane z Mazowszem / Warszawą będą eliminowane. Lista nie jest lista "dyskusyjną" --> w ramach PTI listami dyskusyjnymi są: (a) PTI-L, oraz (b) "elka".

To contact the list owners, use the following email address: pti_omaz_lista_informacyjna-owner@lista.pti.org.pl

You have to login to visit the archives of this list.


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please log in first. If you have not previously logged in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Log In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.