Summary


Lista dyskusyjna członków Oddziału Górnośląskiego PTI

Lista dyskusyjna jest przeznaczona dla członków Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz osób zaproszonych (korespondentów) przez przewodniczącego Oddziału. Lista służy do wymiany poglądów i informacji dotyczących informatyki oraz spraw Oddziału Górnośląskiego PTI.

Obecni na liście członkowie władz PTI wypowiadają się na liście w imieniu własnym (nie należy traktować ich wypowiedzi jako stanowiska tych władz, chyba że jest to wyraźnie zadeklarowane).

To contact the list owners, use the following email address: katowice-owner@lista.pti.org.pl

You have to login to visit the archives of this list.


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please log in first. If you have not previously logged in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Log In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.