[prezydium-zg] Lista dyskusyjna członków prezydium ZG PTI (+ DG)

[zg] Lista dysk. członków ZG PTI (+ przew. i sekr. GKR, red. nacz. biuletynu, DG, OK ECDL, DIR i rzeczn. prasowy) - dla głosowań uchwał i poufnych spraw m.in. ECDL-a


Top of page