Lista dyskusyjna sekcji "e-Zdrowie i życie bez barier"

[elka] Lista dyskusyjna członków PTI

[PTI-Katowice] Lista dyskusyjna członków Oddziału Górnośląskiego PTI

[klio] Lista dyskusyjna sekcji historycznej PTI

[konsultacje] Lista konsultacji PTI

[Posterus] Lista dyskusyjna Sekcji Przyszłości IT

[prezydium-zg] Lista dyskusyjna członków prezydium ZG PTI (+ DG)

Lista Informacyjna Odziału Mazowieckiego PTI

[sad-pti] Lista dyskusyjna członków Sekcji Analizy Danych PTI

Lista dyskusyjna członków i sympatyków Sekcji Bezpieczeństwa Informacji PTI

SIAP - Sekcja Informatyków Administracji Publicznej

Sekcja Terminologiczna PTI - wersja testowa, wersja produkcyjna w pełni czynna, z kompletnym jawnym publicznym archiwum, które każdy może czytać działa od 2012 r. pod adresem http://lists.tldp.org/go.to?list=st-pti

[strategia-2025] Strategia PTI do roku 2025

[strategia-2025.zesp] Zespół ds. strategii PTI do roku 2025

[zg] Lista dysk. członków ZG PTI (+ przew. i sekr. GKR, red. nacz. biuletynu, DG, OK ECDL, DIR i rzeczn. prasowy) - dla głosowań uchwał i poufnych spraw m.in. ECDL-a

Lista dyskusyjna Delegatów na XII Zjazd PTI

[ZN-ZZSiS] Lista dyskusyjna zespołów: zjazdowego, strategicznego i statutowego Zjazdu Nadzwyczajnego (2015) PTI


Top of page