[zg] Lista dysk. członków ZG PTI (+ przew. i sekr. GKR, red. nacz. biuletynu, DG, OK ECDL, DIR i rzeczn. prasowy) - dla głosowań uchwał i poufnych spraw m.in. ECDL-a


Lista dyskusyjna wyłącznie członków ZG PTI, z włączeniem przewodniczącego i sekretarza GKR, dyrektora generalnego BZG PTI, DCert PTI, OK ECDL, DIR-a, oraz redaktora naczelnego Biuletynu PTI
Wersja 2.0

Opis

Lista dyskusyjna jest przeznaczona tylko dla członków ZG PTI, przewodniczącego i sekretarza GKR, oraz dodatkowo dyrektora generalnego BZG PTI, dyrektora certyfikacji PTI, ogólnopolskiego koordynatora (dyrektora PB) ECDL i dyrektora Izby Rzeczoznawców, ponadto redaktora naczelnego Biuletynu PTI. Na liście są poruszane tematy dedykowane wyłącznie dla członków ZG, jak też poufne sprawy handlowe ECDL-a.


Zgodnie z regulaminem pracy ZG subskrypcja listy może być zawieszona lub wycofana z ważnych powodów decyzją prezesa PTI. Decyzja taka dotycząca członka ZG PTI w razie sprzeciwu co najmniej dwóch członków ZG PTI ulega wstrzymaniu i jest poddawana w trybie uchwały pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu ZG. Doraźnie, w przypadkach w uzasadniony sposób nie cierpiących zwłoki, do czasu decyzji prezesa PTI wycofanie subskrypcji może wykonać samodzielnie zarządzający listą.

Zarządzający listą

* Janusz Dorożyński, członek ZG PTIData aktualizacji strony - 6 października 2020 r.
Top of page