[test] Testy

informacje prywatne

Testowanie - lista może mieć status "zamknięta (closed)"
W takim statusie wyłączony jest przycisk "Zamieść" z lewego bocznego menu.

Niezależnie od statusu listy zmiana przez właściciela danych konkretnego konta (np. adresu mejlowego) też niezależnie od tego, czy pole wyboru "Cisza" jest zafajkowanie czy nie, to dana osoba nie otrzymuje o tym powiadomienia.

Top of page