[strategia-2025.zesp] Zespół ds. strategii PTI do roku 2025


Lista dyskusyjna PTI Stategia PTI 2020-2025
Wersja 11.1

Spis treści


Wprowadzenie


(Poniżej w wielu miejscach są poruszane kwestie ogólne techniczne korzystania z wszystkich list dyskusyjnych PTI na silniku Sympa i ten opis w tym zakresie jest kierowany do subskrybentów wszystkich tych list)
Lista dyskusyjna jest przeznaczona dla zespołu ds. strategii PTI 2010-2015, m.in. przygotowującego spotkanie strategicznego w Białystoku 13-15 września 2019 r., oraz dla prezesa PTI i DG BZG.
Wykaz subskrybentów listy jest dla subskrybentów dostępny poprzez stronę www listy lub zlecenie mejlowe do serwera listy.
Lista funkcjonuje w infrastrukturze IT towarzystwa na silniku Sympa i jest urządzona oraz prowadzona zgodnie z uchwałą ZG nr 95/XII/12 z 17 listopada 2012 r. (treść uchwały jest dostępna na witrynie PTi http://www.pti.org.pl). Uchwała określa regulamin oraz netykietę listy. Najbardziej istotnym elementem listy - oprócz jej zakresu tematycznego - jest brak jej moderowania, czyli niewystępowanie oceny wypowiedzi ex ante. Tym niemniej regulamin listy przewiduje ocenę ex post, wyrażaną przez arbitrów listy. Oprócz arbitrów lista posiada zarządzających (właścicieli wg terminologii silnika Sympa) oraz administratora technicznego.

Wykaz arbitrów i zarządzających listą
Rola Nazwisko i imię Mejl Kontakt telefoniczny
Arbiter [wakat]
Arbiter [wakat]
Arbiter [wakat]
Zarządzający Dorożyński Janusz janusz.dorozynski(at)pti.org.pl +48 783 04 7373
Zarządzający Klasa Tomasz tomasz.klasa(at)pti.org.pl
Wsparcie BZG
(wsparcie BZG dotyczy wyłącznie zlecenia weryfikacji przynależności do PTI i zatwierdzania zapisu na listę)

Ze względu na brak arbitrów ich uprawnienia zgodnie z regulaminem listy stosują prezes i wiceprezesi PTI, w tym też jednoosobowo.

Zarządzający listą w razie potrzeby udzielają pomocy drogą mejlową oraz - o ile udostępnili taki kontakt - drogą telefoniczną. Kontakt mejlowy jest możliwy na adres indywidualny oraz - co jest preferowane - na zbiorczy adres podany poniżej w punkcie "Ważne adresy".

Sposób korzystania z listy


Sposób korzystania z listy dyskusyjnej jest typowy dla tego rozwiązania. Wysłanie mejla na adres listy powoduje rozesłanie go do wszystkich subskrybentów listy. Do każdej wiadomości lista dodaje stopkę, zawierającą bardzo syntetyczne informacje o liście i jej obsłudze oraz o ważnych adresach (uwaga! stopka jest dodawana tylko do wiadomości w czystym tekście, w wiadomościach w formacie html nie występuje). Jest ona następująca:

------
* Wewnętrzna lista dyskusyjna członków Polskiego Towarzystwa Informatycznego
* Informacje o liście oraz o tym jak się zapisać i wypisać: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
* Załączniki do mejli na listę nie mogą przekraczać w sumie 20 MiB
* Regulamin i netykieta listy: https://lista.pti.org.pl/sympa/d_read/elka/1.Regulamin_i_netykieta/
* Dyskusje muszą być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu PTI
* Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne
* Naruszenie na liście statutu/netykiety podlega odpowiedzialności statutowej


Adresy ważne dla listy


https://lista.pti.org.pl/sympa - strona domowa serwera list dyskusyjnych PTI, dostępna publicznie informacyjnie dla podania wykazu list oraz umożliwiająca zalogowanie się
https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka - strona domowa listy Elka, dostępna publicznie informacyjnie i umożliwiająca zapisanie się, szerszy zakres funkcji dostępny dla subskrybentów (patrz poniżej)

elka(at)lista.pti.org.pl - adres mejlowy listy Elka, służy do wysyłania na nią wiadomości
elka-request(at)lista.pti.org.pl - adres zbiorczy zarządzających listą, służy do kontaktu z nimi
sympa(at)lista.pti.org.pl - adres mejlowy serwera list, służy do wysyłania komend, w tym zleceń zapisywania się lub wypisywania z listy

Uwaga! Komunikacja www jest możliwa tylko protokołem https.

Lista posiada stronę www - czyli właśnie tę stronę, dostępną na adresie wskazanym powyżej, poprzez którą możliwy jest m. in. dostęp do jej archiwów, do dedykowanego dla listy repozytorium plików i do opcji subskrypcji (w tym np. samodzielnego ustawienia czasowego niekorzystania z listy).

Dane subskrybentów listy


Wykaz subskrybentów ze względu na zamknięty charakter listy jest udostępniany tylko im samym. Ze względu na swoje przeznaczenie - komunikacja wewnątrzorganizacyjna - w wykazie zawarte są niezbędne dane organizacyjne, czyli: adres mejlowy subskrypcji (będący automatycznie kontem), nazwisko, imię (imiona), macierzysty odział (albo koło - ale tylko gdy podlega bezpośrednio pod ZG) lub BZG (dla dyrektora generalnego i rzecznika prasowego), (opcjonalnie dla władzy/obowiązkowo dla stanowisk) określenie władzy PTI, w której składzie znajduje się dana osoba lub stanowisko w BZG.

Zapisanie się na listę


Z powodu swojego zamkniętego, członkowskiego charakteru efektywne zapisanie się na listę wymaga uwierzytelnienia się oraz autoryzacji. Uwierzytelnienie jest wykonywane przez podane adresu mejlowego, nazwiska i imienia (imion) oraz macierzystej jednostki terenowej PTI, a autoryzacja jest wykonywana przez któregokolwiek zarządzającego listą. Technicznie zapisanie się jest możliwe na dwa sposoby:
* czysty mejlowy oraz
* łączony www/mejl, z tym że sposób ten nie jest stosowany (dlatego nie jest opisany, a ewentualne zgłoszenia tą drogą będą odrzucane).

Sposób czysto mejlowy
Z adresu mejlowego, który ma być "zapisany" na listę, należy wysłać wiadomość na adres serwera list, czyli sympa(at)lista.pti.org.pl z tematem zbudowanym jak poniżej oraz bez treści. Temat zawiera zlecenie (komendę) dla serwera listy

SUBSCRIBE elka Nazwisko Imię (Imiona), O/B, wł/st

gdzie:
Nazwisko Imię (Imiona) - (wymagane) to oczywiście dane osoby, która wnioskuje o subskrypcję
O/B - (wymagane) oznaczenie macierzystej jednostki: O/Dśl, O/Gśl, O/Kpm, O/Lub, O/Łód, O/Mpl, O/Maz, O/Pdk, O/Pdl, O/Pom, O/Wpl, O/Śwt, O/Zpm; lub BZG (dane te są niezbędne dla jednoznacznej weryfikacji tożsamości i wykonania autoryzacji danej osoby oraz jej adresu mejlowego)
wł/st - (opcjonalne dla władzy/wymagane dla stanowiska) władza PTI, której dana osoba jest członkiem: ZG, RN, ZO, GKR, KRO, GSK, SKO lub stanowisko/rola w BZG (dyrektor generalny lub rzecznik prasowy)

Dane Nazwisko Imię (Imiona), O/K/B, wł/st po pozytywnym zakończeniu zapisana się znajdą się w polu "Nazwa" wykazu subskrybentów. Zgłoszenie nie spełniające wskazanych sztywnych reguł (np. podanie danych w kolejności imię+nazwisko czy niepodanie jednostki) uprawnia do odrzucenia takiego zgłoszenia bez informacji o tym, choć zarządzający listą mogą (ale nie mają takiego obowiązku) skontaktować się z daną osobą.

Przykładowa wiadomość:

Do (To): sympa(at)lista.pti.org.pl
Temat (Subject): SUBSCRIBE elka Dorożyński Janusz, O/Kpm, ZG


Zarządzający listą w wyniku tego otrzymają mejl jak poniżej:

Od: sympa(at)lista.pti.org.pl
Temat: Żądanie subskrypcji listy Elka
Treść:
Drogi właścicielu listy Elka, Użytkownik poprosił o zapisanie na listę.
Jeżeli wyrażasz na to zgodę powinieneś kliknąć na następujący adres URL:
http://lista.pti.org.pl/sympa/ticket/10980003913979
Jeśli wolisz, możesz zaakceptować to żądanie wysyłając email na sympa(at)lista.pti.org.pl z następującym tematem:
AUTH ee3c2b2e ADD elka dorozynskij(at)km.ru Dorożyński Janusz, O/Kpm, ZG
Może zostać to wykonane za pomocą linka ...


Jak z tego wynika, zarządzający może potwierdzić autoryzację (wykonaną na podstawie przede wszystkim bazy członków PT) poprzez stronę www listy, ale nie wykonuje tego, gdyż wtedy gubiona jest treść przeznaczona do wpisania do pola "Nazwa" wykazu subskrybentów. Zamiast tego wykonuje potwierdzenie autoryzacji poprzez mejl, co zachowuje te dane. Jeśli się okaże, że treść, w której występują polskie litery, i zapisana w polu "Nazwa", ma te znaki zastąpione np. pytajnikiem, to są one poprawiane ręcznie.

Po pozytywnej weryfikacji zgłaszająca się do zapisania na listę osoba otrzymuje mejl powitalny jak poniżej:

Od: elka-request(at)lista.pti.org.pl
Temat: Witamy na liście Elka
Treść:
Witamy na liście elka(at)lista.pti.org.pl
Twój adres email dla subskrypcji to ...
Lista jest przeznaczona dla członków Polskiego Towarzystwa Informatycznego i służy do wymiany poglądów i informacji dotyczących przede wszystkim spraw wewnętrznych towarzystwa, a szerzej - informatyki.
Strona domowa listy http://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
Informacje ogólne o listach dyskusyjnych SYMPA: http://lista.pti.org.pl/sympa/help/introduction


Od tego momentu zapisana na listę osoba, jako pełnoprawny subskrybent, możesz wysyłać wiadomości na listę. Dla korzystania ze strony www listy w zakresie dostępnym dla subskrybentów (czyli np. przeglądanie wykazu subskrybentów, archiwów, korzystanie z repozytorium plików) wymagane jest przejście procedury pierwszego logowania się i ustalenia hasła (dla wysyłania wiadomości na listę nie jest to konieczne).
Na listę można być zapisanym z wieloma adresami, ale wtedy warto ustawić w swoim profilu jeden adres, na który serwer listy będzie dystrybuował wiadomości (ustawienie "Sposób odbierania wiadomości" - wybór "standardowy (bezpośredni odbiór)"), a dla pozostałych wskazać we wskazanym ustawieniu wybór "no mail". Wykonac to można samodzielnie poprzez stronę www listy (wymaga logowania) lub za pośrednictwem zarządzajacyh listą.

Ustawienie hasła dla dostępu po https (www)


Poszerzone korzystanie z listy (np. umieszczanie i czytanie dokumentów współdzielonych, przeglądanie archiwum, ustawianie/zmiana parametrów własnej subskrypcji) jest możliwe poprzez przeglądarkę internetową (protokół https/strona www). Wymaga to przypisania hasła do zapisanego na listę dyskusyjną PTI adresu mejlowego (oczywiście należy go znać). Przeprowadza się to na stronie domowej serwera Sympa PTI https://lista.pti.org.pl/sympa lub konkretnej listy, np. w danym przypadku listy Elka https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka. W górnym lewym rogu znajduje się przycisk "Pierwsze logowanie?" / "Zapomniałeś hasła?" - należy kliknąć jeden z nich, po czym wykonywać instrukcję wyświetloną na ekranie. Instrukcja dla obu możliwości jest bardzo podobna, a efekt jej wykonania identyczny - dana osoba otrzyma na wskazany adres mejlowy mejl z tematem "Listy-Mailingowe-PTI / twoje środowisko" zawierający instrukcję dalszego postępowania w celu ustawienia pierszego lub nowego hasła. Należy pamiętać, że para konto-hasło działa w obrębie list dyskusyjnych silnika Sympa PTI, tzn. jeśli dane konto mejlowe jest zapisane na wiele list tego silnika, to skojarzenie z nim hasła umożliwia danej osobie na poszerzony dostęp do tych wszystkich list.

Zarządzanie subskrypcjami, w tym zmiana adresu mejlowego subskrypcji


Każdy subskrybent listy/list dyskusyjnych PTI może samodzielnie zarządzać swoimi subkrypcjami na witrynie usługi Sympa PTI https://lista.pti.org.pl/sympa po zalogowanie się na swoje konto (czyli z wskazaniem adresu mejlowego zapisanego na listę/listy dyskusyjne PTI):
* dla danej listy - poprzez przycisk "Opcje subskrybenta" z lewego bocznego menu strony domowej danej listy dyskusyjnej
* dla wszystkich list, na które jest zapisany z danym adresem dana osoba poprzez przycisk :
** "Twoje ustawienia" umieszczony pośrodku na górnym czarnym pasku ekranu witryny Sympy (jest to jednocześnie zakładka "Wykaz list") lub strony domowej danej listy
** "Zarządzanie subskrypcjami" umieszczony na ekranie witryny Sympy na górze lewego bocznego wykazu ww. wszystkich list dyskusyjnych

Działania są oczywiste i nie są tu szczegółowo opisane. Natomiast pomimo tego, że niektóre ww. funkcje dają taką możliwość, to nie należy - poza oczywistą koniecznością poprawy błędu w pisowni danych personalnych - zmieniać opisu (nazwy konta przypisanej do zapisanego adresu mejlowego), gdyż jest to zastrzeżone dla zarządzającyh daną listą, m.in. ze względu na to, że dla niektórych list opisy mają sztywną, potrzebną do zarządzania, strukturę.

Zmiana adresu mejlowego jest wykonywana poprzez przycisk "Twoje ustawienia". Możliwe jest też - ale w ostateczności - zwrócenie się do zarządzajacych listą o wykonanie tej operacji drogą mejlową, mejlem najlepiej wysłanym z wypisywanego adresu. Zarządzając-y/a powin-ien/na po wykonaniu zlecenia potwierdzić go mejlem wysłanym na oba adresy (wypisywany i nowy) – serwer niestety nie wysyła informacji o zmianie na nowy adres.

Wypisanie się z listy


Operacja taka jest bardzo łatwa. Wykonuje się ją na trzy sposoby (dwa powodują wypisanie z konkretnej listy, ostatni może wypisać z wszystkich list, natomiast dane konto, czyli adres mejlowy pozostaje zarejestrowane w serwerze Sympa):

1. Sposób mejlowy
Z adresu mejlowego, który jest "zapisany" na listę, należy wysłać wiadomość na adres serwera list sympa(at)lista.pti.org.pl z tematem zbudowanym jak poniżej oraz bez treści. Temat zawiera zlecenie (komendę) serwera listy

UNSUBSCRIBE Elka

2. Sposób www
Po wejściu na witrynę Sympy i zalogowaniu się z konta (adresu mejlowego), które ma być wypisane z listy:
2.1. i wejściu na stronę domową danej listy, np. Elki https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka, należy kliknąć w lewym bocznym menu przycisk "Wypisz", po czym wykonywać instrukcje, które pojawią się na ekranie.
2.2. i wejściu na stronę wywołaną przyciskiem "Zarządzanie subskrypcjami" (jego umiejscowienie jest opisane w poprzedniej sekcji) należy w wykazie list wszystke odznaczyć (przyciskiem "Toggle") i zaznaczyć danę, z której dana osoba chce się wypisać, po czym w dolnej części ekranu dość myląco nazwanej "Usuń zaznaczone listy" (faktycznie oznacza to "Wypisz z zaznaczonych list") kliknąć przycisk "Wypisz" - oczywiście należy ten sposób używac rozważnie, gdyż łatwo się wypisać z wszystkich list.

W wyniku wypisania się z listy na "wypisany" adres mejlowy serwer Sympa wyśle poniższą wiadomość informacyjną:

Od: elka-request(at)lista.pt.org.pl
Temat: Wypisany z listy Elka
Treść:
Twój adres email (...(at)w...) został usunięty z listy elka(at)lista.pti.org.pl
Jeśli decyzja o opuszczeniu listy ulegnie zmianie, to zapraszamy ponownie w każdej chwil!
Z wyrazami szacunku
Zarządzający listąProblem przekierowań adresów mejlowych


Na listę nie należy zapisywać adresów (skrzynek) mejlowych, na których są ustawione (zlecenia) przekierowania mejli na inny docelowy adres. Jeśli jednak taki adres będzie zapisany, to spowoduje to dla mejli wysłanych np. jako odpowiedź na listę, ich odrzucanie bez powiadamiania o tym. Rozwiązanie takie zastosowana na niniejszej liście jako metoda obrany przed spamem. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest utrzymywanie przez samych subskrybentów w aktualności ich danych adresowych .

Problem spamu i obrony przed nim


Na listę są przyjmowane wyłącznie listy z adresów zapisanych na nią. Wszelkie inne są odrzucane bez informowania o tym nadawcy takich mejli. Przez pewien czas po założeniu listy wiadomości takie trafiały do moderacji, ale stale rosnąca liczna niechcianej poczty spowodowała wprowadzenie rozwiązania opisanego w tym punkcie.

Zakładanie list dyskusyjnych


Subskrybenci listy Elka mogą zgłaszać wnioski założenia nowych, dodatkowych list dyskusyjnych PTI. Sposób postępowania jest podany w przewodniku - patrz plik w dokumentach współdzielonych https://lista.pti.org.pl/sympa/d_read/elka/2.Zakladanie_list/Zakladanie_list_dyskusyjnych_PTI_-_przewodnik.pdf.

Znane ograniczenia


Lista dyskusyjna do końca września 2014 r. obsługiwała poprawnie wiadomości o wielkości w sumie (czyli z ewentualnymi załącznikami) nie przekraczającej 50 kiB. Obecnie ten limit jest wyższy i ustawiony na 20 MiB. Tym niemniej zdecydowanie zalecane jest umieszczanie załączników większych niż 50 kiB w repozytorium dokumentów współdzielonych (konieczne jest do tego ustawienie hasła do swojego zapisanego konta mejlowego).

Ocena opisu


Niniejszy opis został jako kopia z modyfikacjami opisu dla listy Elka.

Janusz Dorożyński (źródło - ...\PTI (materiały)\Lista dyskusyjna\Elka@lista.pti.org.pl\)
Bydgoszcz, 15 lipca 2019 r.
Top of page