Sekcja Terminologiczna PTI - wersja testowa, wersja produkcyjna w pełni czynna, z kompletnym jawnym publicznym archiwum, które każdy może czytać działa od 2012 r. pod adresem http://lists.tldp.org/go.to?list=st-pti

informacje prywatne

To jest lista sekcji terminologicznej PTI

Top of page