[konsultacje] Lista konsultacji PTI


Lista dyskusyjna ZG PTI (szeroka)
Wersja 1.1

Opis

Lista dyskusyjna jest przeznaczona dla członków PTI oraz inne osoby na mocy decyzji prezesa PTI po konsultacji z Zarządem Głównym. Przeznaczona jest do poruszania wszystkich spraw związanych z PTI, w tym konsultowanie aktów prawnych. Poszerzony skład jej subskrybentów ma na celu bieżące informowanie członków towarzystwa o pracach i aktywnościach Zarządu Głównego za pośrednictwem władz jednostek terenowych i innych towarzystwa.

Zgodnie z regulaminem pracy ZG subskrybowanie listy jest opcjonalne i subskrybent może z niej zrezygnować, a ponadto subskrypcja może być zawieszona lub wycofana z ważnych powodów decyzją prezesa PTI. Decyzja taka dotycząca członka ZG PTI w razie sprzeciwu co najmniej dwóch członków ZG PTI ulega wstrzymaniu i jest poddawana w trybie uchwały pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu ZG. Doraźnie, w przypadkach w uzasadniony sposób nie cierpiących zwłoki, do czasu decyzji prezesa PTI wycofanie subskrypcji może wykonać samodzielnie zarządzający listą.

Zapisanie na listę odbywa się w urzędu albo na zgłoszenie/żądanie mejlowe wymagające zatwierdzenia przez zarządzających (właścicieli) listy. Dokładny sposób zapisanie się i wypisanie się z listy jest opisany na stronie https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka.

Zarządzający listą

* Janusz Dorożyński, członek ZG PTI
* , wsparcie BZG PTI (m.in. w sprawie zatwierdzenia subskrypcji listy)


Data aktualizacji strony - 7 grudnia 2020 r.
Top of page