[klio] Lista dyskusyjna sekcji historycznej PTI


Lista dyskusyjna sekcji historycznej PTI Klio
Wersja 1.0

Spis treści


Wprowadzenie


Lista dyskusyjna jest przeznaczona dla członków sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz osób zaproszonych (korespondentów) przez przewodniczącego sekcji. Lista służy do wymiany poglądów i informacji dotyczących historii informatyki.

Obecni na liście członkowie władz PTI wypowiadają się na liście w imieniu własnym (nie należy traktować ich wypowiedzi jako stanowiska tych władz, chyba że jest to wyraźnie zadeklarowane).

Wykaz subskrybentów listy jest dla subskrybentów dostępny poprzez stronę www listy lub zlecenie mejlowe do serwera listy.

Lista funkcjonuje w infrastrukturze IT towarzystwa na silniku Sympa i posiada zarządzających (właścicieli wg terminologii silnika Sympa) oraz administratora technicznego.

Wykaz zarządzających listą
Rola Nazwisko i imię Mejl Kontakt telefoniczny
Zarządzający Nowak Jerzy S. jsn111(at)wp.pl
Zarządzający Niemiec Andrzej ani(at)prim.com.pl
Wsparcie Dorożyński Janusz janusz.dorozynski(at)pti.org.pl +48 783 04 7373
(wsparcie dotyczy wyłącznie sytuacji nagłych)

Zarządzający listą w razie potrzeby udzielają pomocy drogą mejlową oraz - o ile udostępnili taki kontakt - drogą telefoniczną. Kontakt mejlowy jest możliwy na adres indywidualny oraz - co jest preferowane - na zbiorczy adres podany poniżej w punkcie "Ważne adresy".

Sposób korzystania z listy


Sposób korzystania z listy dyskusyjnej jest typowy dla tego rozwiązania. Wysłanie mejla na adres listy powoduje rozesłanie go do wszystkich subskrybentów listy. Do każdej wiadomości lista dodaje stopkę, zawierającą bardzo syntetyczne informacje o liście i jej obsłudze oraz o ważnych adresach (uwaga! stopka jest dodawana tylko do wiadomości w czystym tekście, w wiadomościach w formacie html nie występuje). Jest ona następująca:

------
* Wewnętrzna lista dyskusyjna sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa Informatycznego
* Informacje o liście oraz o tym jak się zapisać i wypisać: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio
* Załączniki do mejli na listę nie mogą przekraczać w sumie 50 kiB
* Dyskusje muszą być zgodne z normami współżycia społecznego oraz statutu PTI
* Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne


Adresy ważne dla listy


https://lista.pti.org.pl/sympa - strona domowa serwera list dyskusyjnych PTI, dostępna publicznie informacyjnie dla podania wykazu list oraz umożliwiająca zalogowanie się
https://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio - strona domowa listy Klio, dostępna publicznie informacyjnie i umożliwiająca zapisanie się, szerszy zakres funkcji dostępny dla subskrybentów (patrz poniżej)

klio@lista.pti.org.pl - adres mejlowy listy Klio, służy do wysyłania na nią wiadomości
klio-request@lista.pti.org.pl - adres zbiorczy zarządzających listą, służy do kontaktu z nimi
sympa@lista.pti.org.pl - adres mejlowy serwera list, służy do wysyłania komend, w tym zleceń zapisywania się lub wypisywania z listy

Uwaga! Komunikacja www jest możliwa tylko protokołem https.

Lista posiada stronę www - czyli właśnie tę stronę, dostępną na adresie wskazanym powyżej, poprzez którą możliwy jest m. in. dostęp do jej archiwów, do dedykowanego dla listy repozytorium plików i do opcji subskrypcji (w tym np. samodzielnego ustawienia czasowego niekorzystania z listy).

Dane subskrybentów listy


Wykaz subskrybentów ze względu na zamknięty charakter listy jest udostępniany tylko im samym. Ze względu na swoje przeznaczenie - komunikacja wewnątrzorganizacyjna - w wykazie zawarte są niezbędne dane organizacyjne, czyli: adres mejlowy subskrypcji (będący automatycznie kontem), nazwisko, imię (imiona), identyfikacja przynależności (członek PTI lub członek-korespondent).

Zapisanie się na listę


Z powodu swojego zamkniętego charakteru efektywne zapisanie się na listę wymaga uwierzytelnienia się oraz autoryzacji. Uwierzytelnienie jest wykonywane przez podane adresu mejlowego, nazwiska i imienia (imion) oraz wskazanie kwalifikacji organizacyjnej (członek PTI lub członek-korespondent), a autoryzacja jest wykonywana przez któregokolwiek zarządzającego listą. Technicznie zapisanie się jest możliwe na dwa sposoby: 1. czysty mejlowy oraz 2. łączony www/mejl, z tym że sposób drugi nie jest stosowany (dlatego nie jest opisany, a ewentualne zgłoszenia tą drogą będą odrzucane).

1. Sposób czysto mejlowy
Z adresu mejlowego, który ma być "zapisany" na listę, należy wysłać wiadomość na adres serwera list, czyli sympa@lista.pt.org.pl z tematem zbudowanym jak poniżej oraz bez treści. Temat zawiera zlecenie (komendę) dla serwera listy

SUBSCRIBE klio Nazwisko Imię (Imiona), kwalifikacja organizacyjna

gdzie:
Nazwisko Imię (Imiona) - (wymagane) to oczywiście takie dane osoby, która wnioskuje o subskrypcję
kwalifikacja organizacyjna - (wymagane) wskazanie przynależności: członek PTI lub członek-korespondent

Dane Nazwisko Imię (Imiona), kwalifikacja po pozytywnym zakończeniu zapisana się znajdą się w polu "Nazwa" wykazu subskrybentów. Zgłoszenie nie spełniające wskazanych sztywnych reguł (np. podanie danych w kolejności imię+nazwisko czy niepodanie jednostki) uprawnia do odrzucenia takiego zgłoszenia bez informacji o tym, choć zarządzający listą mogą (ale nie mają takiego obowiązku) skontaktować się z daną osobą.

Przykładowa wiadomość:

Do (To): sympa@lista.pti.org.pl
Temat (Subject): SUBSCRIBE klio Dorożyński Janusz, członek PTI


Zarządzający listą w wyniku tego otrzymają mejl jak poniżej:

Od: sympa@lista.pti.org.pl
Temat: Żądanie subskrypcji listy Klio
Treść:
Drogi właścicielu listy Klio, Użytkownik poprosił o zapisanie na listę.
Jeżeli wyrażasz na to zgodę powinieneś kliknąć na następujący adres URL:
http://lista.pti.org.pl/sympa/ticket/10980003913979
Jeśli wolisz, możesz zaakceptować to żądanie wysyłając email na sympa@lista.pti.org.pl z następującym tematem:
AUTH ee3c2b2e ADD klio dorozynskij@km.ru Dorożyński Janusz, członek PTI
Może zostać to wykonane za pomocą linka ...


Jak z tego wynika, zarządzający może potwierdzić autoryzację poprzez stronę www listy, ale nie należy tego robić, gdyż wtedy gubiona jest treść przeznaczona do wpisania do pola "Nazwa" wykazu subskrybentów. Potwierdzenie autoryzacji poprzez mejl zachowuje te dane. Jeśli się okaże, że treść, w której występują polskie litery, i zapisana w polu "Nazwa", ma te znaki zastąpione np. pytajnikiem, to należy je poprawić ręcznie.

Po pozytywnej weryfikacji zgłaszająca się do zapisania na listę osoba otrzymuje mejl powitalny jak poniżej:

Od: klio-request@lista.pti.org.pl
Temat: Witamy na liście Klio
Treść:
Witamy na liście klio@lista.pti.org.pl
Twój adres email dla subskrypcji to ...
Lista jest przeznaczona dla ...
Strona domowa listy http://lista.pti.org.pl/sympa/info/klio
Informacje ogólne o listach dyskusyjnych SYMPA: http://lista.pti.org.pl/sympa/help/introduction


Od tego momentu zapisana na listę osoba, jako pełnoprawny subskrybent, możesz wysyłać wiadomości na listę. Dla korzystania ze strony www listy w zakresie dostępnym dla subskrybentów (czyli np. przeglądanie wykazu subskrybentów, archiwów, korzystanie z repozytorium plików) wymagane jest przejście procedury pierwszego logowania się i ustalenia hasła (dla wysyłania wiadomości na listę nie jest to konieczne).

Ustawienie hasła dla dostępu po https (www)


Temat jest opisany stronie domowej listy Elka https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka.

Wypisanie się z listy


Temat jest opisany stronie domowej listy Elka https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka.


Znane ograniczenia


Lista dyskusyjna zgodnie ze swoją netykietą obsługuje w zasadzie wiadomości tekstowe, o wielkości w sumie (czyli z ewentualnymi załącznikami) nie przekraczającej 50 kiB. Nie jest to jednak wymuszane przez konfigurację listy - granica wielkości wiadomości ma wartość 5 MiB (wartość domyślna instalacji). Tym niemniej eksperymentalnie zostało ustalone, że do mejla wielkości 700 kiB (ale praktycznie może to być 400 kB) mejle są przyjmowane, wpisywane do archiwum i rozsyłane do subskrybentów, od tego poziomu do wielkości 4 MiB - są przyjmowane, wpisywane do archiwum i NIE SĄ rozsyłane do subskrybentów (a nadawca NIE JEST o tym powiadamiany), natomiast od poziomu 4 MB NIE SĄ przyjmowane, NIE SĄ wpisywane do archiwum i NIE SĄ rozsyłane do subskrybentów (a nadawca tak samo NIE JEST o tym powiadamiany). Wobec tego zdecydowanie zalecane jest umieszczanie załączników większych niż 50 kiB w repozytorium dokumentów współdzielonych (konieczne jest do tego ustawienie hasła do swojego zapisanego konta mejlowego) lub ewentualnie załączanie spakowanych archiwów z wielkością nie większą niż ww. wymieniona.

Janusz Dorożyński
Bydgoszcz, 9 stycznia 2014 r.
Top of page