Summary


Lista dysk. członków ZG PTI (+ przew. i sekr. GKR, red. nacz. biuletynu, DG, OK ECDL, DIR i rzeczn. prasowy) - dla głosowań uchwał i poufnych spraw m.in. ECDL-a

Lista dyskusyjna jest przeznaczona tylko dla członków ZG PTI, przewodniczącego i sekretarza GKR, oraz dodatkowo dyrektora generalnego BZG PTI, dyrektora certyfikacji PTI, ogólnopolskiego koordynatora (dyrektora PB) ECDL i dyrektora Izby Rzeczoznawców, ponadto redaktora naczelnego Biuletynu PTI. Na liście są poruszane tematy dedykowane wyłącznie dla członków ZG, jak też poufne sprawy handlowe ECDL-a.

To contact the list owners, use the following email address: zg-owner@lista.pti.org.pl

You have to login to visit the archives of this list.


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please log in first. If you have not previously logged in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Log In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.