Summary


SIAP - Sekcja Informatyków Administracji Publicznej

SIAP - Sekcji Informatyków Administracji Publicznej Cele Sekcji

Integracja środowiska informatyków administracji publicznej oraz podnoszenie etosu zawodu informatyka w administracji publicznej Wymiana doświadczeń w zakresie realizowanych zadań Promowanie doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu zarządzania systemami i działami IT Podejmowanie działań na rzecz umocowania pozycji informatyków w jednostkach administracji publicznej (vide ABI, audytorzy) Wypracowywanie ścieżek rozwoju zawodowego (jakie kompetencje, jakie certyfikaty) Opiniowanie aktów prawnych z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych Prowadzenie badań z zakresu temat zadań działów IT oraz stanu infrastruktury IT Strona domowa: siap.pti.org.pl

To contact the list owners, use the following email address: siap-owner@lista.pti.org.pl

You have to login to visit the archives of this list.


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please log in first. If you have not previously logged in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Log In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.