Summary


Lista IR PTI

Lista dyskusyjna Izby Rzeczoznawców jest przeznaczona dla rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Służy do wymiany poglądów i informacji dotyczących przede wszystkim spraw wewnętrznych Izby oraz tematyki związanej z realizacją jej zadań. Sposób korzystania z listy dyskusyjnej jest typowy dla tego rozwiązania. Wysłanie mejla na adres listy powoduje rozesłanie go do wszystkich subskrybentów listy. Lista pomimo charakteru wewnętrznego stanowi miejsce publiczne dlatego też naruszenie na liście netykiety podlega odpowiedzialności statutowej. Zapraszam do czynnego korzystania z listy. Z wyrazami szacunku, Zarządzający listą.

To contact the list owners, use the following email address: lista_ir-owner@lista.pti.org.pl

You have to login to visit the archives of this list.


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please log in first. If you have not previously logged in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Log In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.