Summary


Lista dyskusyjna nt. kwalifikacji zawodu informatyka

Lista dyskusyjna jest przeznaczona dla spraw dotyczących zawodu informatyka, w tym specjalności (specjalizacji) tego zawodu oraz stanowisk służbowych informatyków

To contact the list owners, use the following email address: kwazinf-owner@lista.pti.org.pl

You have to login to visit the archives of this list.


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please log in first. If you have not previously logged in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Log In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.