Summary


Lista konsultacji PTI

Lista dyskusyjna jest przeznaczona dla członków PTI oraz inne osoby na mocy decyzji prezesa PTI po konsultacji z Zarządem Głównym. Przeznaczona jest do poruszania wszystkich spraw związanych z PTI, w tym konsultowanie aktów prawnych. Poszerzony skład jej subskrybentów ma na celu bieżące informowanie członków towarzystwa o pracach i aktywnościach Zarządu Głównego za pośrednictwem władz jednostek terenowych i innych towarzystwa.

Zgodnie z regulaminem pracy ZG subskrybowanie listy jest opcjonalne i subskrybent może z niej zrezygnować, a ponadto subskrypcja może być zawieszona lub wycofana z ważnych powodów decyzją prezesa PTI. Decyzja taka dotycząca członka ZG PTI w razie sprzeciwu co najmniej dwóch członków ZG PTI ulega wstrzymaniu i jest poddawana w trybie uchwały pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu ZG. Doraźnie, w przypadkach w uzasadniony sposób nie cierpiących zwłoki, do czasu decyzji prezesa PTI wycofanie subskrypcji może wykonać samodzielnie zarządzający listą.

To contact the list owners, use the following email address: konsultacje-owner@lista.pti.org.pl

You have to login to visit the archives of this list.


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please log in first. If you have not previously logged in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Log In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.